Bowling - I.PSKN Praha

Technické cvičení II.

Pokročilá práce nohou mechanismy

Systém silového kroku ( 4 kroku )

Toto je nejvhodnější rozběh pro čtyři kroky s takzvaným „power step“, tedy silovým krokem.

 Krátký třetí krok (čtvrtý v pětikrokovém rozběhu dovoluje hráči dostat energii do koule a jít přímo do finální pozice. Jedná se také o nástroj pro správné načasování, dovolující lehké přizpůsobení - pro příklad rychlejší přesun/pomalejší přesun (nepatrné zaváhání). Schopnost usnadnění sílových prvků dělá z tohoto systému ten nejvíce doporučený pro hráče s rovným rozběhem.

Rychlost:

pomalu/pomalu/trošku rychleji/skluz

Rozdělení váhy:

pata špička/pata špička/špička pata/skluz

Směr:

1) Rovně podle parket

2) Rovně přímo na cíl.

Silová technika ( 5 kroků )

Stejně jako třetí krok v předchozím systém popsaný pro rovný rozběh, technika silové hry má stejné výhody jako výše uvedený systém. Rozdíl mezi těmito dvěma rozběhy můžete nalézt v nepatrné odlišnosti délky a rozložení kroků, ale nejvíce v technice vypuštění, vytvořené silovými hráči a jejich držením těla v průběhu rozběhu. K usnadnění pozdního načasování (late timing), které siloví hráči používají, hráči často driftují doleva kvůli tomu, aby uvolnili cestu pro kouli v kyvu. Protože přesnost je pro silné hráče méně významná (díky prostoru na breakpointu vytvořeném silovým vypuštěním) je to drift akceptovatelnou výměnou.

 Finální přesun k přešlapvé čáře je agresivnější než v rovném přiblížení z prvního systému. Postavení těla (ohnutí se v pase) ve čtvrtém kroku ( v pětikrokovém rozběhu) zajistí výchozí pozici pro protáhly skluz k přešlapové čáře. Delší úvodní krok zařídí pomalý metodický start do rozběhu. Tyto delší první kroky pomohou držet váhu těla správně vzadu na patách až do agresivního třetího a čtvrtého kroku, kdy se tato váha přesune dopředu což vytvoří vysoké kyvadlo a nahromadění enegrie. V těchto dnech styl tohoto rozběhu společně silovým vypuštěním ztělesňuje to, co by každý hráč měl umět jako svoji "A" hru.

Rozložení:

dlouhý/dlouhý (lehce kratší než první krok)/dlouhý (stejně jako druhý krok) 1/2 krok (silový krok)/ agresivní skluz (vzdálenost ssi 2 kroky vynucenín silného skluzu)

Rychlost:

pomalu/pomalu/pomalu/maličko rychleji/agresivně

Rozdělení váhy:

pata špička/pata špička/pata špička/špička pata/skluz (bez rozdělení

Směr:

rovně/rovně nebo s drftem doleva (praváci)/drift doleva

 

 

Žádné komentáře