Bowling - I.PSKN Praha

Technické cvičení II.

  Záda ( hlavně pátěř )

Při pohybu vpřed je tělo z počátku rovné, potom v průběhu rozběhu přichází mírný předklon, který se zvětšuje u některých až  téměř do vodorovné polohy zad. Zároveň s tím pracuje přetáčení těla, rotace celé horní části, nejprve trochu vzad a potom trochu dopředu. (pro praváka-pravé rameno dozadu a dopředu)

 

 

Nohy (kolena, stehna, kvěle):

Při prvních krocích jsou nohy propnuté, poté se pozice těla snižuje a poslední kroky jsou vedené se skrčenýma nohama. Zároveň v posledním kroku a dokluzu na přešlapovou čáru pracují kyčle s stehenní sval. Postoj na konci je na levé noze, někteří hráči se pravou opírají o zem, jiní ji nechávají ve vzduchu. V této pozici pak hráči chvíli po odhozu setrvají, zatěžují tedy levé stehno, koleno i kyčel. Kyčle jsou zatěžovány i v průběhu rozběhu, pokud hráč rotuje trupem, ale nohama stále drží původní směr.

 

Trup (břišní svaly):

V těchto partiích hráč potřebuje sílu - kinetická energie při kyvu koulí se musí v těle zpracovat a v těchto svalech k tomu dochází. Také při odhozu koule, při dokončování rotace trupu je potřeba mít tyto svaly pevné , aby hráč v odhozu "ale zůstal pevný"

 

 

Ramena (prsty, zápěstí):

Tady je asi zbytečné dlouze popisovat co se děje - koule po uvedení do rotačního pohybu opisuje oblouk, jehož středem je rameno, které také nese veškerou váhu koule při pohybu dozadu i dopředu. Zároveň na vypuštění, kdy koule opouští dlaň pracuje a je velmi namáhané zápěstí. Při agresivnějším způsobu hraní se ramena ješte ze své přirozené polohy vychylují dozadu a dopředu - kloub je tedy namáhaný i těmito směry.

 

Ruce (jak "bowlingová", tak nebowlingová ruka):

levá ruka ( u praváků ) plní v bowlingu funkci stabilizace a rovnováhy na odhazu. Na začátku pomáhá držet kouli ve výchozí pozici, poté se pohybu "zrcadlové" k pravé ruce, případně je pouze na boku těla, natažená, přibližně ve výšce prsou. Pravá ruka je pak více popsaná už u práce ramen.

Systém silového kroku ( 4 kroku )

Toto je nejvhodnější rozběh pro čtyři kroky s takzvaným „power step“, tedy silovým krokem.

 Krátký třetí krok (čtvrtý v pětikrokovém rozběhu dovoluje hráči dostat energii do koule a jít přímo do finální pozice. Jedná se také o nástroj pro správné načasování, dovolující lehké přizpůsobení - pro příklad rychlejší přesun/pomalejší přesun (nepatrné zaváhání). Schopnost usnadnění sílových prvků dělá z tohoto systému ten nejvíce doporučený pro hráče s rovným rozběhem.

Rychlost:

pomalu/pomalu/trošku rychleji/skluz

Rozdělení váhy:

pata špička/pata špička/špička pata/skluz

Směr:

1) Rovně podle parket

2) Rovně přímo na cíl.

Silová technika ( 5 kroků )

Stejně jako třetí krok v předchozím systém popsaný pro rovný rozběh, technika silové hry má stejné výhody jako výše uvedený systém. Rozdíl mezi těmito dvěma rozběhy můžete nalézt v nepatrné odlišnosti délky a rozložení kroků, ale nejvíce v technice vypuštění, vytvořené silovými hráči a jejich držením těla v průběhu rozběhu. K usnadnění pozdního načasování (late timing), které siloví hráči používají, hráči často driftují doleva kvůli tomu, aby uvolnili cestu pro kouli v kyvu. Protože přesnost je pro silné hráče méně významná (díky prostoru na breakpointu vytvořeném silovým vypuštěním) je to drift akceptovatelnou výměnou.

 Finální přesun k přešlapvé čáře je agresivnější než v rovném přiblížení z prvního systému. Postavení těla (ohnutí se v pase) ve čtvrtém kroku ( v pětikrokovém rozběhu) zajistí výchozí pozici pro protáhly skluz k přešlapové čáře. Delší úvodní krok zařídí pomalý metodický start do rozběhu. Tyto delší první kroky pomohou držet váhu těla správně vzadu na patách až do agresivního třetího a čtvrtého kroku, kdy se tato váha přesune dopředu což vytvoří vysoké kyvadlo a nahromadění enegrie. V těchto dnech styl tohoto rozběhu společně silovým vypuštěním ztělesňuje to, co by každý hráč měl umět jako svoji "A" hru.

Rozložení:

dlouhý/dlouhý (lehce kratší než první krok)/dlouhý (stejně jako druhý krok) 1/2 krok (silový krok)/ agresivní skluz (vzdálenost ssi 2 kroky vynucenín silného skluzu)

Rychlost:

pomalu/pomalu/pomalu/maličko rychleji/agresivně

Rozdělení váhy:

pata špička/pata špička/pata špička/špička pata/skluz (bez rozdělení

Směr:

rovně/rovně nebo s drftem doleva (praváci)/drift doleva