Bowling - I.PSKN Praha

Technické cvičení I.

Základní postoj

 

    A - ramena v pravém úhlu k místu,

         na které míříte

 

   B - ruka, kterou neházíte, přidržuje

         kouli

  

   C - pevné a rovné zápěstí,

         neohýbejte ho

 

   D - ruku, kterou házíte, držte u

         boku

 

   E - lehce pokrčená kolena

 

   F - nohy vedle sebe, přímo proti

        místu, na které  míříte 

 

 

 

Když se postavíte na dráhu, všimněte si dvou řad bodů. Zadní řada je vzdálená 15 stop od čáry přešlapu, druhá je čáře blíž - 12 stop. Tyto řady pomáhají zaujmout výchozí pozici pro zahájení hodu. Děti by měly stát blíž čáře přešlamu, protože dělají menší kroky. Stejně tak začátečníci se cítí lépe v blízkosti čáry přešlapu, neboť ještě neumějí zkoordinovat hod s kroky. Ať začínáte hod kdekoli, váš poslední krok by měl končit stopu od čáry přešlapu, abyste nepřešlápli. Před hodem zaujměte pozici, při které se budete cítit uvolněně - mějte nohy u sebe, lehce ohnutá záda, kouli držte mezi hrudí a bradou u strany, na kterou házíte - pravák na pravé straně, levák na levé. Kouli držte zespodu a druhou rukou jí přidržujte.

Žádné komentáře