Bowling - I.PSKN Praha

Technické cvičení I.

Klasickou bowlingovou kouli se třemi vyvrtanými  dírami uchopíme palcem, prostředníkem a prsteníkem. Prsty by měly do děr pasovat, dlaň by se měla koule lehce dotýkat. Toto je tradiční držení, které umožňuje hráči rozmáchnout se a hodit i težkou koulí. Hráč by neměl mít při hodu prsty v dírách příšliš těsně zapasované a koule by mu neměla z prstů ani vyklouzávat.

                             Uchopení koule pro "rovné" hody

 

Správné držení koule je základem pro úspěšné zvládnutní hodu. Vyberte si proto v herně kouli, která vyhovuje vašim prstům a dlani. Pokud se rozhodnete koupit si vlastní kouli, pak vám odborníci vyvrtají díry přesně podle

                            Uchopení koule pro " excentrické" hody

rozměrů vaší ruky-zvolí tu správnou velikost děr na šířku i délku, jejich úhel a vzdálenost mezi dírami. A pamatujte při tom na tom na to, že žádná sportovní výbava není osobnější než bowlingová koule!

 

    A - ramena v pravém úhlu k místu,

         na které míříte

 

   B - ruka, kterou neházíte, přidržuje

         kouli

  

   C - pevné a rovné zápěstí,

         neohýbejte ho

 

   D - ruku, kterou házíte, držte u

         boku

 

   E - lehce pokrčená kolena

 

   F - nohy vedle sebe, přímo proti

        místu, na které  míříte 

 

 

 

Když se postavíte na dráhu, všimněte si dvou řad bodů. Zadní řada je vzdálená 15 stop od čáry přešlapu, druhá je čáře blíž - 12 stop. Tyto řady pomáhají zaujmout výchozí pozici pro zahájení hodu. Děti by měly stát blíž čáře přešlamu, protože dělají menší kroky. Stejně tak začátečníci se cítí lépe v blízkosti čáry přešlapu, neboť ještě neumějí zkoordinovat hod s kroky. Ať začínáte hod kdekoli, váš poslední krok by měl končit stopu od čáry přešlapu, abyste nepřešlápli. Před hodem zaujměte pozici, při které se budete cítit uvolněně - mějte nohy u sebe, lehce ohnutá záda, kouli držte mezi hrudí a bradou u strany, na kterou házíte - pravák na pravé straně, levák na levé. Kouli držte zespodu a druhou rukou jí přidržujte.

Když vezmete do ruky těžký předmět, jakým je bowlingová koule, a zkusíte ho rozkývat, zjistíte, že se pohybuje sám od sebe - do pohybu ho uvádí jeho vlastní tíha - na podobném principu funguje kyvadlo. Základem pro plynulý švih s koulí je dát této přirozené energii volný průchod.

Co se týče váhy, hrajte s takovou koulí, která se snadno kýve zezadu dopředu bez vaší pomoci. Pokud se vám přitom prohne zápěstí a vaše rameno klesá, je koule příšliš těžká. Pokud můžete kouli ovlivňovat silou,  je naopak příliš lehká.

Kroky

Začínajícím bowlerům se doporučuje dělat při rozběhu čtyři kroky, později mohou přidat pátý. Kroky by měly být rovné, jako při  normální chůzi, liší se pouze poslední krok, který obsahuje sklouznutí.

Praváci vykročí pravou nohou, následuje vykročení levou, pravou. Čtvrtý a poslední krok končí na levé noze, která se lehce sklouzne dopředu a přenese hráč váhu a pokrčí v kolenou. Práva noha zůstává zanožená a vyrovnává rovnováhu. Leváci začínají rozběh levou nohou a končí na pravé. První krok je nejkratší, poslední se skluzem nejdelší.

Tak jako se od sebe liší hráči, liší se i jejich styl hraní. Při správném provedení hodu ale nakonec všichni hráči Zaujímají více méně stejný postoj.

Koule má být vypuštěna poté, co mine kotník nohy, na které se hráč sklouzává - pravák na levé, levák na pravé. Tento bod pro vypuštění zaručuje udržení koule ve směru, který potřebujete. Při správné koordinaci pohybů zvládnete hod technicky.

Abyste se koulí přiblížili ke kotníku, musíte pokrčit koleno a sklonit se tělem k dráze. Tělo byste měli mít přesně nad pokrčeným kolenem.

Ze začátku se vám tato pozice bude zdát poněkud složitá, ale časem si na ní zvyknete a budete jí zaujímat naprosto  přirozeně.

Při vypouštění koule sledujte místo, na které míříte. Ruka, kterou nehrajete slouží k vyrovnání rovnováhy.

Přesného zaměření dosáhnete tak, že protáhnete ruku co nejdále k bodu, na který míříte.Ve chvíli, když vypouštíte kouli, zvedněte ruku na úroveň ramen i výše.

Pamatujte na to, že správné napřažení ruky pomáhá k lepšímu zamíření.

 

Když na cokoli míříte, většinou sledujete cíl. Nadhazovač v basebalu vždy sleduje rukavici "catchera". Basketbalisté vždy míří na koš. Ale pozor, hráči bowlingu se nikdy nedívají na kuželky!  I Když koulí samozřejmě na určitou kuželku míří.

Pro přesný hod byste měli mířit na bližší bod než jsou 18 metrů vzdálené kuželky a jako takový bod slouží bowlerům tečky za čárou přešlapu. Prostřední šipka je uprostřed dráhy a míří na přední  kuželku, ostatní šipky ukazují cestu k dalším kuželkám. Šipky jsou v jedné přímce s tečkami na začátku a na konci dráhy rozběhu, takže když zaujímáte pozici k hodu, zvolte dráhu koule podle této přímky.

Pro přesné zamíření je důležité si také vybrat startovní pozici a záchytné body pro správné zacílení. Obojí závisí na dráze, kterou by vaše koule měla jít, aby shodila vybranou kuželku.

Pamatujte na to, že míření za pomoci teček i šipek určí dráhu koule přesněji. Po každém hodu zhodnoťte, jak správná byla dráha vaší koule, a jak byste ji mohli změnit k lepšímu.

 

Pro úspěšný hod by vaše koule měla mířit mezi kuželky 1-3 z pravé strany. Levorucí hráči míří mezi koule 1-2 zleva. Úhel hodu je velmi důležitý pro strike, protože pomáhá kouli držet správný směr. Pokud hodíte kouli mezi kuželky 1-3 nebo 1-2 ve správném úhlu, máte velkou šanci na strike. Tohoto úhlu mohou dosáhnout i hráči, kteří nehrají s reaktivní koulí, když kouli hodí z pravé strany křížem a míří na druhou šipku zprava. Staré přísloví říká: "Dohazujte, striky přijdou". Je to dobrá rada pro začínající hráče. Může vás potkat až 1023 kombinací nedohozených kuželek, ale nemusíte se toho počtu obávat, většina z nich ale nikdy nepřijde. Obvyklých je asi 12 "normálních" kombinací, které můžete naučit bez problémů dohazovat. Základem dohazování je jednoduchá geometrie a princip házení křížem - dohazujte vždy z opačné strany. Kuželky na levé straně dohazujte zprava a naopak. Nacvičte si několik dohozů křížem a pamatujte na to, že jakákoli kombinace kuželek může být shozena, pokud budete dodržovat jednu z pěti základních drah mezi kuželky 7-4, 4-2, 1-3, 3-6 a 6-10 (viz obrázek). Když například dohazujete kombinaci 1-2-4, miřte křížem na kuželku 8. Pokud vám zbude pětice kuželek, dohoz by měl vypadat, jako když míříte na strike. Není vůbec složité úspěšně dohazovat, stačí se zamyslet nad tím, odkud a kam kouli hodíte, přičemž dodržujte princip házení křížem. Trenink a zkušenosti budou vaše schopnosti dohazovat stále zlepšovat. Největší výzvou jsou pro hráče dohozy splitů neboli"parohů". Jejich dohození je věcí naprosto přesného hodu a štěstí. I Když jsou cílem všech hráčů striky, dohozy nesmějí být přehlíženy, protože mohou být jistou cestou ke zlepšení výkonu.

 

Směr koule je určen především tím, jak a kde je vypuštěna. Koule se přitom obvykle pohybuje s rotací nebo "falší". Zkušení bowleři házejí kouli s rotací úmyslně, začátečníkům se koule roztočí zcela náhodně a nepředvídatelně.

Způsob, jakým se koule točí, ovlivňuje její pohyb. koule točící se proti směru hodinových ručiček se pohybuje zprava doleva. leváků se koule roztočí zleva doprava, pokud udělají rotaci ve směru hodinových ručiček.

Točení koulí usnadnily nové druhy koulí - uretanové a reaktivní. Speciálně upravená jádra dodávají těmto koulím různě silnou rotaci, přičemž uretanové koule schopné menší rotace než koule reaktivní.

Rotace je mezi zkušenými hrači oblíbená proto, že rotující koule je při srážení kuželek účinější než koule, která se netočí. Začátečníci ovšem musejí před tím, než se začnou o rotaci snažit, zvládnout správné načasování hodu, rovnováhu při "rovném" hodu a všeobecnou přesnost.

Pro roztočení polyesterové nebo uretanové koule (ne reaktivní!), musí kouli nejdříve opustit palec a teprve poté zbývající prsty. Zda se vám toto vypuštění podaří, poznáte ihned podle toho, že koule začne rotovat. Směr točící se koule je přitom ovlivněn tím, kde byl palec ve chvíli, kdy koule opouštěla ruku.

Vypustit z koule palec jako první je přirozené, protože nejkratším prstem. Nicméně správně padnoucí koule může výsledek vypouštění velmi výrazně ovlivnit, stejně jako provedení rozběhu.

Pro roztočení koule mějte palec v kouli tak, aby svíral s ostatními prsty úhel hodinových ručiček v 10 nebo 11hodin ( u leváků ve 14 nebo 13hodin) hodin. S palcem v pozici pro rotaci mějte zpevněné zápěstí - při vypuštění koule byste měli v prstech cítit tlak nebo napětí.

Pokud tento postup dodržíte, záměrné rotace byste měli docílit. Pamatujte ovšem na to, že roztočit kouli se naučíte až poté, když máte zcela pod kontrolou rovný hod

Posledni komentare
29.01.2019 14:50:58: A nejsou to náhodou kuželky? :-)
02.04.2018 21:56:19: A co bych udělala, že se školou chodíme na bowling ale v těch koulí tam není díra, co mám udělat ...